Organisatie

Observation International is een stichting zonder winstoogmerk, en valt onder het Nederlands recht.

De stichting wordt geleid door een bestuur dat bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en andere leden. Bestuursleden ontvangen geen salaris, en vergaderingen zijn gewoonlijk online, via videoconferencing.

Het bestuur benoemt een directeur. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Het bestuur wordt geadviseerd door het Global Team. Het Global Team bestaat uit vertegenwoordigers van partnerorganizaties. Leden van het Global team ontvangen geen salaris, en vergaderingen zijn gewoonlijk online, via videoconferencing.

De officiële naam van de stichting is Stichting Observation International. De stichting gebruikt bij voorkeur de handelsnaam Observation International.

Bestuur

  • Reinier Akkermans (voorzitter)
  • Henk Schmitz (secretaris)
  • Marianne de Rijk (penningmeester)
  • Olaf Bánki (lid)

Directeur

  • Dylan Verheul

Goed doel

Observation International is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) door de Nederlandse Belastingdienst.

Documenten

Jaarverslagen zijn beschikbaar in de sectie Rapportage.